Om oss

Marknadsplatsen för skrot, avfall och återvinningsbart material. ScrapNWaste moderniserar branschen genom att flytta den till en global marknadsplats online. Här kan alla mötas; köpare, säljare, transportörer, maskinhandlare, bygg, tillverkning och andra företag involverade i branschen.

Marknadsplatsen för skrot, avfall och återvinningsbart material. ScrapNWaste moderniserar branschen genom att flytta den till en global marknadsplats online. Här kan alla mötas; köpare, säljare, transportörer, maskinhandlare, bygg, tillverkning och andra företag involverade i branschen.

Vad gör vi?

Vi skapar möjlighet för hela världens avfalls- och återvinningsindustri att mötas digitalt. Här samlas och skapar vi tillsammans en kraftfull, enkel och rättvis handelsplattform. Det ska vara enkelt att hitta det du söker, lägga ut annonser och hitta nya handelspartners. Här kan du utöka ditt nätverk, både nationellt och globalt och få tillgång till verktyg och funktioner som kommer att hjälpa dig i ditt arbete.

Vilka är vi?

Arbetet med att starta Scrapnwaste handelsplattform påbörjades 2019 som ett projekt med personer från branschen. Det är en kompetent och stark organisation bestående av kunniga och erfarna personer från avfall- och återvinningsbranschen tillsammans med kunniga inom IT och B2B som nu tillsammans driver Skrotkraft och arbetet med marknadsplatsen Scrapnwaste framåt. Arbetet drogs igång och de första stegen mot en fungerande online marknadsplats togs under 2020 och från januari 2021 är vi igång med att revolutionera branschen genom att koppla samman den online, lokalt som globalt.

Byggt på förtroende

Vi vet att tillit och förtroende är viktigt inom avfall och återvinningsindustrin och att bygga upp ett nätverk av betrodda handelspartners är ett noggrant och krävande arbete för företag. Det är därför vi verifierar varje ny användare som registrerar sig på vår sida, för att försäkra er och oss om att all aktivitet ska ske förtroende.

Vem använder ScrapNWaste

Användare av Scrapnwaste består av små, medelstora och stora företag som på något vis är involverade i den nationella, europeiska och globala avfalls- och återvinningsindustrin, bland andra:

Vi välkomnar alla som på något vis är involverad i den lokala och globala avfall och återvinningsindustrin att skapa ett konto på ScrapNWaste för att få rättvisa priser på sina varor.