Steg 1

Skapa din annons

Du skapar din annons med information om din produkt, beskrivande text och bilder. Beroende på vilken typ av annons du skapar kan betalningsvillkor och vilket avslutande datum väljas. Sedan väljer du om din annons ska vara öppen för alla verifierade användare eller om du väljer att endast inbjudna får vara delaktiga på annonsen.

  • Auktion - Annonsen är öppen för budgivning.
  • Fast pris - Annonsen har ett fast pris och säljs direkt.
  • Upphandling - All information finns tillgänlig för uppladdning av anbud och offerter
  • Öppen auktion eller bjud in de du redan känner till.
Steg 2

Publicerad annons

När du har publicerat din annons kan andra medlemmar hitta annonsen och de som följer kategorin kommer att få en notis. Om någon har en fråga angående din produkt finns det ett frågeformulär på annonssidan.

  • Ta emot och svara på frågor från andra användare
  • Produktens adress publiceras inte.
Steg 3

Slutför affären

När annonsen avslutas vid utsatt tid eller vid direkt köp kontaktar köparen och säljaren varandra. Vid en auktion kommer kontaktinformationen att delas direkt vid auktionsavslut.

Vad kostar det?

Auktioner är kostnadsfria

Auktionsannonser är gratis att publicera. För annonstyperna Fast pris och Upphandling tillkommer en serviceavgift per annons. Se vår prislista för mer information

Är du redo att skapa en annons?

Gratis registrering