Integritetspolicy

For the English version of this policy, follow this link: Privacy Policy

Publicerad: 7 oktober 2021

Tidigare version: 30 augusti 2021

Denna Integritetspolicy gäller omedelbart för nya användare och från och med den 7 oktober 2021 för befintliga användare. Denna Integritetspolicy ersätter alla tidigare versioner.

Integritetspolicy

Omfattning

Den här integritetspolicyn beskriver hur vi samlar, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. När vi nämner “personuppgifter” är det uppgifter för att kunna identifiera en person.

Uppgifter som är anonymiserade där ingen kan identifiera vem det är anser vi inte vara personuppgifter.

Genom att acceptera denna integritetspolicy godkänner du att vi får samla, använda och lämna ut dina uppgifter som beskrivs i den här integritetspolicyn och i vårt Användaravtal.

Vi kan ändra på denna integritetspolicy och kommer då meddela 30 dagar innan förändringen träder i kraft genom att ändra på denna sida och skicka ut information till alla användare via registrerad e-post. Förändringar av liten betydelse som förtydligande och textkorrigeringar meddelas inte.

Utgående länkar som leder från denna sida har egna policys och ScrapNWaste har då inget ansvar för deras verksamhet eller hur deras policy förhåller sig till denna.

 

Personuppgiftsansvarig

Skrotkraft AB, 559270-0933 (Benämns med “Skrotkraft“ eller “ScrapNWaste”) är personuppgiftsansvarig. ScrapNWaste är ansvarig för behandlingen av personuppgifter och för att erbjuda de tjänster som ska erbjudas enligt Användaravtalet. Även inom ramen med de principer som framgår av denna Integritetspolicy.

 

Insamling av personuppgifter

Har du ett registrerat konto eller registrerar dig på ScrapNWaste webbplats så accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och accepterar att informationen lagras i Sverige och även på servrar i övriga länder.

Vi sparar information och personuppgifter för att kunna låta dig använda webbplatsen och tjänster och ge dig personligt anpassad och bättre upplevelse samt för marknadsföringsändamål.

Vi får och behöver samla in de uppgifter som du delger till vår hemsida. Det som ingår då är:

 

Automatisk information och andra källor

När du besöker olika sidor hos oss sparar vi automatiskt information som vilken webbplats du kom ifrån, ID, enhet, webbläsare, geografisk plats och IP-adress. Om du är inloggad kan vi koppla den informationen mot dig som användare.

Vi kan samla in fler uppgifter via tredje part och lägga till den informationen om dig. Det kan handla om kreditupplysningsinformation eller hur du klickar dig fram på sidan i syfte att förbättra användarvänligheten.

 

Användning av personuppgifter

Vi samlar uppgifterna för att du ska kunna använda våra Tjänster och ge kundservice som enkelt kan hjälpa dig samt ge dig som besökare en bättre användarupplevelse. När du accepterar vår Integritetspolicy så bekräftar du att vi får använda dina personuppgifter för att:

Med ditt samtycke:

För vårt berättigade intresse:

 

Till marknadsföring

Med ditt samtycke med uppsatta regler och denna Integritetspolicy så kan vi använda dina personuppgifter för att:

När du först registrerar dig så samtycker du till att all kommunikation från ScrapNWaste till dig, via e-post samt i marknadsföringssyften, är aktiverat som standard. Du kan, när du vill, välja att återkalla ditt samtycke genom att ändra dina inställningar på ditt konto relaterat till e-post och telefon. 

Du kan läsa vår Cookie-policy för mer information om hur du kan avböja att tredje parts cookies används för annonsering.

Om du väljer att helt återkalla ditt samtycke för användning eller utlämnande av personuppgifter så kommer det innebära att vi inte kan ge dig tillgång till de Tjänster och verktyg som vi erbjuder för att göra detta kontaktar du vår support och ber oss avsluta kontot.

 

Utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar ut personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för skydda tillgångar, rättigheter och säkerhet. Den informationen kommer enbart att lämnas ut i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Ditt användarnamn är ditt egna namn och det är synligt för användare och besökare på hemsidan.

 

Vi kan dela personuppgifter med:

Andra användare

När du vinner en budgivning eller avslutar en transaktion rekommenderar vi att du meddelar berörda parter hur dina rutiner kring behandling av personuppgifter ser ut och även att respekterar andra användares personliga integritet. ScrapNWaste kan inte garantera att din integritet och personuppgifter är säkra då de delats med säljare eller köpare när en affär ska avslutas eller om du väljer att dela din information till en annan användare. 

 

Du godkänner att andra användares personuppgifter endast kommer användas för:

Du som användare ska inte använda andras personuppgifter utan deras tillstånd varken i marknadsföringssyfte eller i andra sammanhang.

Ansvar

Du är helt och hållet ansvarig för de aktiviteter som sker på ditt konto. Se därför till att inte ge ut lösenord till någon annan och använd lösenord med bokstäver, siffror och symboler. Skulle du tappa kontrollen över ditt konto så riskerar du att förlora kontroll över dina personuppgifter och kan även bli skyldig till handlingar som någon använder ditt konto till. Om du misstänker att ditt konto har hamnat i fel händer ska du informera ScrapNWaste direkt. 

Om du har förändrade kontouppgifter måste du omedelbart uppdatera uppgifterna på ScrapNWaste.

För företag

När du registrerar dig för ett företag ska du ha rättigheter att göra det. De budgivningar, transaktioner, kontakter och alla aktiviteter kopplade till ett registrerat företag ska endast utföras av personer med behörighet från företaget. 

Avslutande av ditt konto

Om du begär att vi ska avsluta ditt konto kommer vi avsluta det så fort som möjligt och då radera dina personuppgifter så att andra inte kan se det. Skulle ditt konto vara under utredning eller liknande kan det komma att inaktiveras under tiden för utredning.

I vanliga fall kommer personuppgifter för stängda och inaktiverade konton att raderas eller anonymiseras men vi kan komma att bevara personuppgifter om:

Om så är fallet kommer uppgifter endast sparar så länge det är nödvändigt och sedan raderas.

Sparade personuppgifter

Dina personuppgifter sparar vi på servrar i Sverige och andra platser i världen. 

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra obehöriga att komma åt känsliga personuppgifter.

Cookies och liknande teknik

När du besöker ScrapNWaste webbplats, tjänst eller applikation så kan vi eller någon av våra tjänsteleverantörer använda cookies eller liknande teknik för att spara information där syftet är att ge dig en bättre, snabbare och säkrare upplevelse och i annonseringssyfte.

Skräppost, spionprogram och identitetsstöld är förbjudet

Vi och våra användare tolererar inte spam. Om du ska rapportera spam, eller förfalskningar av e-post så vidarebefordra till webmaster@scrapnwaste.com

Dina rättigheter

Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES, har du rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet. Vänligen kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter. Om du vill begära tillgång till alla personuppgifter som vi har om dig ska du kontakta ScrapNWaste. Observera att fotolegitimation kommer att krävas för att bevisa din identitet.

Kontakta oss

Du kan kontakta oss när som helst via vår hemsida, e-post, brev eller telefon.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina frågor har du rätt att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten för dataskydd i ditt land.