Användaravtal

Detta Användaravtal uppdaterades 7 oktober 2021 och gäller för alla nuvarande användare och för nya användare från att det godkänns.

 

Användaravtal

Detta avtal, Skrotkraft Användaravtal, och Skrotkraft Integritetspolicy som finns tillgängliga på vår webbplats innehåller de villkor enligt vilka Skrotkraft och ScrapNWaste erbjuder dig tillgång till Skrotkrafts och ScrapNWaste webbplats, tjänster och verktyg (”Tjänsterna”). Integritetspolicyn utgör en del av detta Användaravtal. Genom att använda Tjänsterna godkänner du detta Användaravtal. Du ingår avtal med Skrotkraft AB (org. 559270-0933), Storgatan 43, 903 26 Umeå (”Skrotkraft” ”ScrapNWaste” respektive ”vi”).

ScrapNWaste är inte en auktionsförrättare utan en marknadsplats vilket gör det möjligt för användaren att sälja och köpa föremål till varandra. ScrapNWaste äger då inte något av det som säljs på ScrapNWaste och är inte en part i transaktionen mellan säljare och köpare. ScrapNWaste granskar inte säljarens annonser eller innehåll och kan inte garantera att de föremål som finns på marknadsplatsen uppfyller kriterier så som viss kvalitet, laglighet, att föremål till försäljning verkligen finns, säljaren eller köparen faktiskt kommer fullfölja sitt köp. Tips, idéer och statistik som ScrapNWaste ger användaren tillgång till är en del av de tjänster vi erbjuder och kan då ses som hjälpmedel men inte som facit till att sätta information som pris och beskrivning om det föremål användaren säljer eller bud som köparen placerar.

 

Använda Tjänsterna från ScrapNWaste

När du använder Tjänsterna ska du inte:

- Publicera annonser i felaktiga kategorier.

- Bryta eller kringgå lagar.

- Bryta mot vår integritetspolicy.

- Använda våra Tjänster om du inte kan ingå i bindande avtal.

- Använda Tjänsterna om du har blivit avstängd tidigare.

- Ändra beskrivningen på annonsen efter första bud.

- Neka att sälja ett föremål till vinnande budgivare.

- Publicera kränkande innehåll.

- Publicera felaktigt eller vilseledande innehåll.

- Avsiktligt försöka få budgivningen att öka genom att själv skapa flera konton eller på något vis använda andra konton som lägger bud där målet inte är att fullfölja affären utan i syfte att öka värderingen.

- Tillåta andra utanför företaget eller privatperson att använda ert konto.

- Använda kontaktuppgifter som finns på systemet för att sälja/sprida vidare till andra företag eller liknande.

- Publicera eller skicka virus eller liknande funktioner som skadar användare, systemet eller ScrapNWaste.

- Använda automatisering som robotar eller spindlar eller liknande.

- Kopiera, ändra eller översätta innehåll kopplat till eller från ScrapNWaste.

- Utan samtycke samla information om användarna som t.ex. namn, telefonnummer och e-post eller övrig uppgifter.

 

Registrerar du dig som företag eller offentlig sektor så ska du också behörigheten att företräda och binda företaget eller den offentliga sektorn mot detta Användaravtal.

 

Vi förbehåller oss rätten att neka en ansökan för en användare eller att stänga av ett konto som inte använts under de senaste 12 månaderna. Du kan när du vill via vår hemsida ångra detta Användaravtal genom att radera din användare via ditt konto eller genom att kontakta kundtjänst.


Allmänt

Du kan när du vill avsluta ditt konto hos ScrapNWaste genom att logga in på din användare och radera ditt konto. Innan kontot kan raderas måste dina pågående annonser, aktiva budgivningar och eventuella köp vara avslutade. Efter ditt konto är raderat kan du inte skapa annonser, köpa eller lägga bud. Du kan när som helst skapa ett nytt konto. 

Vi kan när som helst säga upp våra Tjänster och användarkonton eller förbjuda tillgång till våra Tjänster, stoppa annonser, ändra eller ta bort innehåll som finns på hemsidan. Vi kan även minska eller höja de kostnader som finns på sidan.

Vi kan ta till rättsliga åtgärder för att hindra dig som användare från att nyttja våra Tjänster om du i egenskap som privatperson eller representant för ett företag:

- Om det föreligger risker för skadeståndsskyldighet

- Kränker våra anställda 

- Avstår från att betala de avgifter för nyttjade Tjänster som vi erbjuder på förfallet datum.

Företag

Om en företagsanvändares användning kommer att begränsas så meddelas detta via e-post till huvudanvändaren för företaget som då kommer att få en motivering till varför och en tid för begränsningen gällande.
ScrapNWaste är inte skyldiga att tillhandahålla anledning till att Tjänsterna mot ett konto avbrutits eller stängts av.

Säljare

Utöver det som framgår under Allmänt så kan vi utan skyldighet till återbetalning få rätt att säga upp Tjänsterna som vi erbjuder dig om vi anser att du kommer bryta eller bryter mot dessa användarvillkor eller betalningslösningens villkor.

ScrapNWaste har rätt att få tillgång till information från dig för att kunna avgöra om du bryter mot Användarvillkoren.

Annonsering

När du skapar en annons på sidan accepterar du användarvillkoren och du är ansvarig för innehållet i annonsen och att det inte är otillåtna objekt. Du godkänner även att den information du valt för annonsen är korrekt.

Betalning till säljare

ScrapNWaste erbjuder säljaren att definiera hur de vill att betalningsvillkoren ska vara. Skulle det vara några frågor som gäller betalningen till säljaren så behöver köparen prata med säljaren för att klargöra kraven. ScrapNWaste ansvarar inte för att betalningsvillkoren följs av köparen eller säljaren.

Köpare

När du lägger ett bud, vinner eller direkts ska köpa ett föremål accepterar du användarvillkoren och att du förbinder dig till att köpa föremålet till det lagda budet och även betala den avgift som utgår vid vinnande bud till ScrapNWaste. Du har även ansvar att du själv läst igenom hela annonsen. Du godkänner även att ordna den frakt som säljaren har valt eller på annat sätt stå för frakten av föremålet om inget annat angivits av säljare.

Ansvar

Vi vill upprätthålla en god säkerhet och att vår Tjänster finns tillgängliga hela tiden dock är det inget vi kan garantera. Händelser som till exempel gör att webbsidan går ner kan ske och är då utanför ScrapNWaste kontroll.

Du godkänner att du är helt ansvarig för att det du gör med vårt system och våra Tjänster är lagligt och att alla lagar följs när du säljer och köper till andra användare.

Vi ansvarar inte för indirekta skador, förluster, konsekvenser av uteblivna affärer, förändrat anseende eller övriga oförutsägbara konsekvenser vid användandet av systemet.

ScrapNWaste godkänner nya registrerade användare men ScrapNWaste kan inte garantera att köparen eller säljarens information är korrekt.

Olika länder har olika lagar om vad som kan säljas och hur det ska dokumenteras. Köparen och säljaren ansvarar för att lagar och regler uppfylls för försäljning, köp och transport.

ScrapNWaste kan göra det möjligt att snabbt översätta din annons via tredje part som gör det möjligt för en annons att presenteras i flera språk. ScrapNWaste kan inte garantera att översättningarna blir korrekta. 

Användarens innehåll

ScrapNWaste kan använda allt innehåll du tillhandahåller för kommersiell användning, samtidigt som vi inte är skyldiga att använda det. 

Du garanterar att du innehar rättigheterna till det innehåll som du skapar och/eller lägger upp på webbplatsen.

Du tillåter härmed ScrapNWaste en obegränsad, icke-exklusiv, kostnadsfri rätt att använda, kopiera, formatanpassa, ändra, bearbeta, översätta och att göra detta tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal. ScrapNWaste låter användare sätta betyg på varandra och de här kan bli fritt tillgängliga via ScrapNWastes olika system.

ScrapNWaste hantering av personuppgifter anges i Integritetspolicy

Avgifter

Avgifterna vi har för alla våra Tjänster framgår både vid registrering, på användarens sida för inställningar samt prislistan. Vi kan komma att ändra våra avgifter och kommer då uppdatera våra priser på ScrapNWaste webbplats. Vi kommer också skicka ut information 30 dagar innan prisförändringen och fortsätter du att använda våra Tjänster godkänner du de nya avgifterna, eller om du meddelar kundtjänst att du vill radera ditt konto. 

Betalningslösning

Vi använder Stripe som betalningslösning. Du kan hitta mer information om det här.

När du använder Tjänsterna som vi erbjuder så godkänner du:

- att vi initierar en betalning eller prenumeration å dina vägnar

- att betalning sker en (1) gång i månaden med 20 dagars betalningsvillkor

-  att vid tillfällen där ovanstående inte är tillämpligt sker betalning direkt så som vid avslutande av konto och enstaka betalningar

- att alla kostnader sker inom fastställd prislista och som du kan se på din sida för inställningar

London Metal Exchange, LME

Gällande data som hämtas från LME berör de områden på hemsidan där det tydligt skrivs ut att det hämtas från LME.

Uppgifterna och varumärket används under licens från LME.
LME är inte på något vis involverade och tar heller inget ansvar gentemot någon tredje part i samband med användningen av data och varumärket.
Vidare distribution av data och varumärke kopplat till LME av tredje part är inte tillåtet.

Användarna är skyldiga att själv kontakta LME och ansöka om LME-licens om deras användning av data kräver detta (till exempel användning av data som referenspris i transaktioner, för extern värdering och prissättning etc.).

Ersättning

Du ska ersätta oss fullt ut för alla förluster och kostnader, som även innefattar kostnader för juridiskt biträde, som har uppstått genom skadligt eller felaktigt användande av marknadsplatsen. Samt vid användande av marknadsplatsen och dess syfte och funktion som på något vis orsakar förluster och kostnader där användaren brutit mot Användaravtalet och Integritetspolicyn.

Tvister

Om en tvist uppstår mellan dig och ScrapNWaste så är det bästa att kontakta oss vi för att komma i kontakt med kundtjänst. Vi kommer att försöka lösa tvisten genom medling eller skiljeförfarande.

Övrigt

Skulle något i detta Användaravtal ej vara giltigt så anses den struken men övriga bestämmelser fortsätter att gälla

Rubriker

Samtliga rubriker i detta Användaravtal är enbart för att förenkla strukturen i dokumentet och ska inte påverka eller begränsa innehållet för respektive bestämmelse.

Ändring av avtal

Vi har rätt att ändra detta Användaravtal när som genom att publicera de nya villkoren på hemsidan eller skicka det via e-post. De nya avtalet börjar gälla 30 dagar efter det har meddelats.